Zbirka afričke umjetnosti formirana je od radova poklonjenih Galeriji umjetnosti nesvrstanih zemalja “JosipBroz Tito“ tokom osamdesetih i devedesetih godina XX vijeka. Sastoji se od djela po izboru Vlada nesvrstanih zemalja sa afričkog kontinenta, poklona autora i manjeg broja eksponata dobijenih prilikom državnih posjeta. Jedan broj radova nastao je u Crnoj Gori prilikom rezidencijalnih boravaka umjetnika iz ovih zemalja. Fond Galerije umjetnosti naslijedio je Centar savremene umjetnosti Crne Gore. Danas ova zbirka predstavlja izuzetnu kulturološku i umjetničku vrijednost na području Jugoistočne Evrope.

Zbirku čini 206 eksponata iz 21 zemlje – Alžir, Angola(38 eksponata ), Benin, Burkina Faso, Egipat (81 eksponat), Etiopija, Gabon,Gvineja, Kenija, Libija, Mali, Mozambik, Nigerija, Sao Tome i Principe, Somalija, Tanzanija, Togo, Tunis, Uganda, Zambija i Zimbabve. Među eksponatima ima primjeraka tradicionalne afričke umjetnosti, savremenog stvaralaštva, kao i djela iz oblasti primijenjene umjetnosti. Zbirku karakteriše kako raznolikost materijala i likovnih disciplina, tako i posebnosti podneblja u kojima su nastajala. Maske, štitovi, drvene i metalne skulpture, skulptura makonde (Tanzanija), po kojoj je velikim dijelom prepoznatljiva afrička umjetnost, zastupljena je u radovima najznačajnijih tanzanijskih umjetnika, značajan broj vrijednih slikarskih i grafičkih ostvarenja uglednih egipatskih umjetnika relevantnih za period moderne i postmoderne, mini kolekcija djela egipatskih umjetnika rađenih u keramici, djela rađena tehnikom batika, vrijedna ostvarenja realizovana u slonovači (Gvineja) i posebno u kamenu, samo su dio ove po mnogo čemu specifične zbirke.

Posebnu cjelinu umjetničkih eksponata čini grupa predmeta etnografskog karaktera koji nas na najdirektniji način obavještavaju o načinu života i običajima u ovim zemljama i njihovoj tradiciji.

Ovako raznovrstan sadržaj pruža široku osnovu za uvid u posebnost umjetnosti sa ovog kontinenta, koji kroz muzeološku praksu sagledavamo putem klasifikacije karakterističnih pojava, perioda, likovnih poetika i posebno umjetnika.

Uvažavajući posebnosti kontinenta sa kojeg potiču i vremenskih razlika njihovog nastanka, možemo zaključiti da djela iz ove, po mnogo čemu jedinstvene zbirke svojim visokim estetskim vrijednostima i ogromnim kulturološkim potencijalom predstavljaju izuzetan doprinos boljem razumijevanju, povezivanju i interkulturnom dijalogu sa enigmatičnim afričkim kontinentom.