Jelena Božović
Poslovna direktorica
+382 20 243 914
+382 20 225 131
cuscg@t-com.me
Danica Bogojević
Pomoćnica direktorice
+382 20 224 131
+382 20 225 131
danica.bogojevic25@gmail.com
Savjet CSUCG
Nataša Đurović
Predsjednica
[preuzmi cv]
Ratko Odalović
Član
[preuzmi cv]
Maša Vlaović
Član
[preuzmi cv]
Sanja Jovanović
Član
[preuzmi cv]
Marina Čelebić
Član
[preuzmi cv]