Centar savremene umjetnosti Crne Gore raspisuje

KONKURS

za izlaganje u slobodnim terminima u 2022. godini za izlagačke prostore: Dvorac Petrovića, Perjanički dom, galerija “Klub“ i galerija “Centar“.

Pozivamo umjetnike i kustose koji su aplicirali za izlaganje u 2021. godini da ponovo dostave svoje prijave zbog novog koncepta programske politike Centra. Na konkurs mogu aplicirati akademski umjetnici i kustosi prema sljedećim kriterijumima:
Dvorac Petrovića-umjetnici svih generacija i svi mediji
Perjanički dom-organizacije koje pripadaju nezavisnoj kulturnoj sceni, NVO sektor
Galerija Klub-mladi umjetnici (do 40 godina) koji se bavi fotografijom, videom, performansom,instalacijom, slikarstvom i skulpturom
Galerija Centar-umjetnici iznad 40 godina, svi mediji

Potrebna dokumentacija za učešće na konkursu:
– radna biografija (cv)
– portfolio (u štampanom ili elektronskom obliku )
– kratak opis koncepta izložbe, kao i tip i obim izložbe
-navesti izložbeni prostor za koji se aplicira
– navesti posebne zahtjeve (ukoliko postoje) za postavljanje izložbe
-Link sa aplikacionim formularom:

https://docs.google.com/document/d/1_vuNp3e6gC9DVZoawlEEjT8obLKvrqwG/edit?usp=sharing&ouid=116357880762141744040&rtpof=true&sd=true

-Link sa tlocrtom prostora CSUCG:
https://drive.google.com/file/d/1tEBOab-kLxi2efe2-6NVMYh08dEp0tWo/view?usp=sharing

 

Centar savremene umjetnosti Crne Gore obezbjeđuje: galerijski prostor, katalog, plakat , medijsku prezentaciju i organizuje otvaranje izložbe.

Za autore koji dolaze iz inostranstva obezbijeđeni su putni troškovi i hotelski smještaj za dva dana prilikom postavke izložbe. Umjetnici su dužni da sami organizuju povratak izložbe.
Konkurs je otvoren do 1. decembra 2021. godine.

Nepotpuna dokumentacija i zahtjevi pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju moguće je dostaviti na adresu Centra ili elektronskom poštom:
Centar savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb
81 000 Podgorica
e-mail: konkurs.csucg@gmail.com
telefon: + 382 020 243 914

Izbor umjetnika i projekata sa konkursa koji će biti dio programa Centra savremene umjetnosti Crne Gore za 2022. obaviće stručna komisija