mr Nenad Šoškić
Direktor
+382 20 243 914
+382 20 225 131
cuscg@t-com.me
Danica Bogojević
Pomoćnik direktora
+382 20 224 131
+382 20 225 131
danica.bogojevic25@gmail.com
Savjet UCG
Marina Čelebić
član
[preuzmi cv]
Ognjen Spahić
član
[preuzmi cv]
Nataša Đurović
član
[preuzmi cv]
Sanja Jovanović
član
[preuzmi cv]
Milena Jovićević
predsjednica
[preuzmi cv]