Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti biće kuratorka crnogorskog predstavljanja na 58. Bijenalu umjetnosti u Veneciji, prema dogovoru Ministarstva kulture i Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

Petrica Duletić je rođena 1958. u Titogradu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (grupa – istorija umjetnosti). Zaposlena je kao rukovodilac Moderne galerije u JU Muzeji i galerije Podgorice. Zvanje muzejskog savjetnika stekla je 2006.godine.

Autorka je brojnih izložbi crnogorskih likovnih umjetnika, u zemlji i inostranstvu, a učestvovala je i u realizaciji međunarodnih projekata iz oblasti muzejske i galerijske djelatnosti. U kontinuitetu prati savremenu crnogorsku likovnu scenu, piše autorske osvrte i kritike na izložbe, kao i brojne predgovore o autorima i postavkama u monografskim i serijskim publikacijama. Urednica je monografija: Nikole Vujoševića, Aleksandra Prijića, Srdana Kovačevića.

Bila je selektorka likovnog salona “13. novembar” Cetinje 2014.godine i “Salona Petar Lubarda” 2018.godine.

Član je Društva istoričara umjetnosti Crne Gore.

Tema ovogodišnjeg Bijenala je “May You Live in Interesting Times”, a umjetnički direktor je Ralf Rugof.

Centar savremene umjetnosti Crne Gore je organizator i producent Paviljona Crne Gore na 58. Bijenalu umjetnosti u Veneciji, a samim tim mr Nenad Šoškić, direktor ove institucije je komesar.

Crnogorska prezentacija biće organizovana u Palazzo Malipiero u Veneciji, a koncept postavke biće poznat u narednom periodu, nakon što Centar savremene umjetnosti Crne Gore realizuje konkurs za izbor umjetnika koji će predstavljati Crnu Goru na ovoj prestižnoj smotri vizuelnih umjetnosti.

Pokrovitelj učešća Crne Gore na 58. Bijenalu umjetnosti u Veneciji je Ministarstvo kulture Crne Gore.

Ovdje možete preuzeti tekst javnog poziva za dostavljanje prijedloga za predstavljanje Crne Gore na 58. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2019. godine

Na ovom linku možete preuzeti tlocrt izlagačkog prostora:

https://drive.google.com/file/d/1QqYyXz8PQhhghu_QPFtdzfoaPtPaqcyb/view?usp=sharing