Izložba Wrapped space Jovana Miloševića otvorena je u četvrtak, 14. novembra u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Galeriji Centar sa početkom u 20 časova.

Jovan Milošević je rođen na Cetinju, 1985. godine gdje živi i stvara. Diplomirao je i magistrirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Odsjek slikarstvo, u klasi profesora Dragana Karadžića. Tokom školovanja je studijski boravio u Francuskoj (Pont-Aven School of Contemporary Art) i Srbiji (Fakultet likovnih umjetnosti Beograd). Rezidencijalno je boravio u Parizu, Francuska (Cité Internationale des Arts). Učesnik je brojnih kolektivnih i samostalnih izložbi.

Ana Ivanović, istoričarka umjetnosti, je o radu Miloševića zapisala:
„ Različite funkcije slika mogu se čitati kroz odnose vidljivog i izrecivog, i tu, u kontekstu slikarstva, na scenu stupa svojstvo pikturalnosti, odnosno onaj odnos materijalnog i znakovnog koji čini da se nešto može prepoznati kao (umetnička) slika. Konkretno, u slučaju Jovanovog stvaralaštva, koje je dominantno apstraktno, dakle, neprikazivačko, znakovnost ne podrazumeva neko skriveno značenje koje moramo protumačiti. Za umetnika je važan sam proces stvaranja, istraživanje prirode slikarstva i njegovih autonomnih aspekata. Njemu nije bitno kakav će biti format ili tekstura podloge, već ono što mora izaći iz njega kao unutarnja nužnost, potreba za stvaranjem. Materijalno-vizuelni poredak on uspostavlja slobodnim formama koje nisu
simboličkog, referencijalnog tipa, već su to što jesu – likovno izražajne slobodne forme, koje umetnik gradi bojom i kao takve poseduju sopstvenu supstancijalnost. Međutim, one su i rezultat ranijih kreativnih procesa i svesnih odluka, bitan su deo njegovog života i gotovo su nerazlučive od njega.”

Izložbu je otvorila istoričarka Ana Ivanović.