Izložba “Umjetnost Bangladeša iz fonda Centra savremene umjetnossti Crne Gore “ otvorena je za posjetioce od 26. februara u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u izložbenom prostoru Perjanički dom.

„Svjetsku kulturnu baštinu, danas predstavlja prikupljanje, čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturnog nasleđa.Kulturno nasleđe Bangladeša kao dijela zbirke azijskih zemalja je zastupljeno preko avangardnih slikara toga podneblja, čiji su radovi u većini urađeni impasto bojama idealno podešenim slikarstvu dok  akvareli na vrlo suptilan način istražuju potpuno apstraktne sadržaje.

Rafikun Nabi je ime koje je poznato širom Bangladeša. On je slikar, grafičar i karikaturista. Kao i većina  avangardnih slikara Bangladeša  primio je zapadnjačku tehniku i koristi je u slikama i na grafikama sa lakoćom i perfekcijom .On   je u suštini tematski umjetnik čak kada se radi i o apstraktnim oblicima i prostorima.  Životi  ljudIi su mu uvijek bili dominantni u njegovim temama koje su pak prihvaćene sa dužnim poštovanjem kroz dobijene nagrade kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Safiuddin Ahmed za tematiku korisi ribe, ribarske mreže . Konture riba, strukture skeleta i šare krljušti, savijene ribarske mreže i talasanje rijeke inspirišu umjetnika da stvara ritam i simfoniju na svom platnu. Ova osobita gravira , predstavljena izložbom je jedna od mnogih takvih tvorevina Safiuddina Ahmeda.

Mohammad Kibria je jedan od najvećih avangardnih slikara Bangladeša. Njegovi radovi su urađeni impasto bojama podešeni slikarstvu uvijek tako sličnom indijskom klasičnom Ragasu. Njegova slika“ Slika IV“ , upućuje da je riječ o stvaraocu koji na vrlo suptilana način istražuje potpuno apstraktne sadržaje. Akvareli su u funkciji ortogonalno-geometrizovanih šematika u sivo smeđoj boji , naglašenih taktilnih vrijednosti a djela odišu samosvojnom i nenametljivom atmosferom. Navedeni umjetnici čija su djela prezentovana izložbom, dobitnici su najvećih nagrada za slikarstvo kao i priznanja. “

 

Brankica Nedović

 

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. marta.