Zbog krize izazvane pandemijom covid 19 i smanjenog budžeta, JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore donijela je odluku da se konkurs za izlaganje u 2021.godini prolongira za 2022. godinu i da se odabrani projekti realizuju nakon donošenja Zakona o budžetu za 2022. godinu.

Na sljedećem linku možete pogledati obavještenje: https://drive.google.com/file/d/1BWGoC_mEJJZoRhoGZmgYs1FzjRNJzzAE/view?usp=sharing