U četvrtak, 22. novembra sa početkom u 20 časova u Centru savremene
umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Perjanički dom“  otvorena je
izložba radova Nade Milošević pod nazivom „N.V.T.B.“.

Nada Milošević je rođena 1992. godine na Cetinju. Završila je
Fakultet likovnih umjetnosti, Odsjek slikarstvo na Cetinju 2016. godine
i specijalističke studije na istom fakultetu 2017. godine. Izlagala je
više puta na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je
II Nagrade na Konkursu za najbolje likovno rješenje na temu crnogorske
nezavisnosti, u organizaciji Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne
Gore i Godišnje nagrade Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, za
najboljeg studenta studijskog programa Slikarstvo za 2016/2017. godinu.

U tekstu napisanom povodom ove izložbe istoričarka umjetnosti Anja
Marković je, između ostalog, zapisala: „Nada Milošević putuje
daleko u sebe i iz nesvjesnog i vjerujećeg bića u sebi, čupa djeliće
odgovora na pitanja postavljena svima: ko smo mi i zašto smo ovdje, u
kakvoj smo korelaciji sa svime oko nas? U vremenu i prostoru, kao
osnovnim koordinatama, ona luta i ispituje prolazno naspram vječnog,
malog u velikom (i obratno), ono nevidljivo i neobjašnjivo u već
definisanom obliku postojanja. Ona metafizički prostor posmatra kroz
trodijelnu danteovsku strukturu: Onaj iznad (Raj), Ovaj sad
(Čistilište) i Ovaj kojem smo bliži (Pakao)“.

Izložba u galeriji „Perjanički dom“ se može pogledati do 13.
decembra a otvorila je istoričarka umjetnosti Anja Marković.