U četvrtak, 14. marta sa početkom u 20 časova u Centru savremene
umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića  otvorena je izložba
četiri umjetnika iz Srbije: Zdravka Joksimovića, Dobrivoja Krgovića,
Dušana Petrovića i Srđana Apostolovića pod nazivom „4/prostor 4“.
„Umjetnici Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dobrivoje
Krgović i Dušan Petrović okupili su se krajem 80-ih godina XX vijeka
u okviru Likovne radionice galerije SKC-a u Beogradu, u čijoj
organizaciji ostvaruju i svoje prve samostalne izložbe.  Poredeći
njihove domete sa Novom britanskom skulpturom, likovna kritika im daje
naziv pod kojim su do dan danas poznati u stručnoj literaturi – Nova
beogradska skulptura. Do polovine 90-ih godina SKC im omogućuje niz
zajedničkih izložbi u okviru tadašnje države (Beograd, Zagreb,
Dubrovnik, Sarajevo), ali i u inostranstvu (Pariz, Strazbur, Bari,
Lisabon, Budimpešta) što svjedoči o nevjerovatnom uspjehu i
umjetničkom zamahu ovih, tada mladih, umjetnika, uspjehu koji prekida
rat i sveopšta kriza 90-ih godina.  Iako tokom druge polovine 90-ih
godina svaki od njih kreće svojim umjetničkim putem, oni ne prestaju
da se intenzivno druže i sarađuju na različitim projektima.  Prva
zajednička izložba, koja je poslije skoro dvije decenije pauze u
zajedničkim izlaganjima organizovana 2011. godine u Kući legata u
Beogradu,  imala je snažan odjek i kod publike i kod likovne kritike.
Sljedeću, takođe izuzetno uspješnu zajedničku izložbu umjetnici
organizuju u magacinu Macura u Novim Banovcima 2015. godine, da bi 2018.
godine odlučili da se izložbama 4/prostor 3 (4, 5) u okviru kojih
izlažu svoje nove radove, predstave i publici u regionu.“ (Ivona
Fregl, istoričarka umjetnosti).
Izložba „4/prostor 4“ u Dvorcu Petrovića se može pogledati do
14. aprila.