Izložba “Izbor iz zbirki Centra savremene umjetnosti Crne Gore” otvorena je za posjetioce od 16. januara u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Izložbenom prostoru Perjanički dom.

“Umjetnost azijskog kontinenta nastala je pod uticajem kulturnih krugova Indije i Kine, koji su bitno uticali na formiranje umjetničkih stilova naroda i država Azije. U tim podnebljima se stvara i razvija bogata raznovrsna kultura i umjetnost , koja ide u korak sa savremenim svjetskim kretanjima.
Predmetnu građu kolekcije iz Burme čine akvareli, skulpture, pozorišne lutke, muzički instrumenti, što ukazuje na raznolikost materijala koji ne može egzistirati odvojeno jedan od drugog, već da zahtijevaju međusobnu komunikaciju i prezentaciju. Spoj tajanstvenog života, predanja i kulta, kroz igru i ples, predstavili su na svojim djelima autori koji se inspirativno duboko oslanjaju na tradicionalne vrijednosti U.Aung Twin I Star Mya Than.
U. Aung Twin na dekorativnom reljefu koji je apliciran na somotskoj podlozi , vrlo vješto predstavlja burmanski ples koji je sačinjen od ritmičkih pokreta sa bogato kostimiranim igračima koji izvode spiritualni ples davnih vremena. Star Mya Than je sa uspjehom izrazio vještinu plesačice i bogatstvo i ljepotu kostima toga perioda. Koliko je tradicionalni burmanski ples sačinjen od ritmičkih pokreta glavom, strukom , nogama i rukama, autor U. Ba Khin je predstavio svojom dinamičkom skulpturom “Igraći loptom od trske”, koja predstavlja petoricu mladića u pokretu sa loptama od trske.
Savijena harfa Saung-gauk je ponos burmanske kamerne muzike. U upotrbi je još od VII vijeka.Tijelo je napravljeno od drveta Padau a savijeni štap od drveta Aeacia Catechee, oko koga su vezani konopci sa kićankama, koji služe za štimovanje instrumenta. Drevna burmanska harfa je imala trinaest struna a kasnije se razvila u instrument sa šesnaest žica kakav je i danas u upotrebi.
Sve ovo prikazano izložbom, uz akvarele sa budističkim hramovima i predjelima Burme, govori o koegzistenciji umjetnosti dalekih vremena, uz potvrdu da je umjetnost jedinstven jezik sporazumijevanja .”
Brankica Nedović

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 29. februara.