U skladu sa Privremenim mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koje imaju za cilj preventivnu zaštitu od koronavirusa, Centar savremene umjetnosti Crne Gore će, počev od 16.marta 2020. godine, odložiti realizaciju programskih aktivnosti koje uključuju javna okupljanja i zatvoriti izložbene prostore.

Odluka će važiti sve do ukidanja mjera za prevenciju zaraznih bolesti.